بعد نومیدی بسی امیدهاست

از پس ظلمت، دو صد خورشیدهاست

 

                                                         مولوی

درخواست درمان

این امکان برای بیماران وجود ندارد که مستقیماً برای درمان با پروتون یا کربن به مرکز ملی یون‌درمانی ایران مراجعه کنند. ابتدا بیمار به متخصص آنکولوژی -رادیوتراپیست مراجعه می‌کند و درصورتی که متخصص آنکولوژی-رادیوتراپیست تشخیص دهد که درمان با پروتون یا یون (به عنوان تنها روش درمان یا همراه با سایر روش‌ها) مناسب است، توسط پزشک مربوطه به مرکز معرفی می‌شود و مراحل پرتودرمانی آغاز می‌شود.

هدف از راه اندازی این بیمارستان، درمان سرطان کودکان با آخرین تکنولوژی های موجود در جهان از طریق یون درمانی می باشد.

The purpose of setting up this hospital is to treat pediatric cancer with the latest technologies in the world through ion therapy