پروتون/یون درمانی برای چه درمان هایی مناسب است؟

بطور کلی پذیرفته شده است که برای برخی از تومور/بافت‌های سرطانی (مانند سرطان پستان، قاعده جمجه، پروستات، مغز، نخاع، چشم، کبد، ریه و …) پروتون/یون درمانی بهترین روش پرتودرمانی است. این روش مناسب و استاندارد است برای درمان:

الف: برخی از انواع سرطان در کودکان ( با توجه به اینکه کودکان در حال رشد هستند این مسئله حائز اهمیت است که کمترین آسیب پرتویی به ارگان های سالم آن ها برسد. همین امر منجر به کاهش خطر سرطان جدید می شود.)

ب: تومورهای مقاوم به دوزهای کم پرتو

ج: برخی تومورها/بافت های سرطانی در نزدیکی ارگان‌های حیاتی یا حساس بدن مانند تومورهای قاعده جمجه، نزدیک به عصب بینایی، نزدیک به ستون فقرات و …

د: کاهش احتمال ابتلا به سرطان‌های ثانویه

نظرات بسته شده است.