مراکز پروتون/یون درمانی در سراسر دنیا:

مراکز پروتون/یون درمانی در سراسر دنیا

 

مراکز پروتون/یون درمانی در جهان بین یک تا سه اتاق درمان دارند و در اکثر آن‌ها پرتودرمانی را فقط با یک نوع پرتو (یا پروتون یا کربن) انجام می‌دهند و تنها 6 مرکز در دنیا با قابلیت پرتودهی با پرتو پروتون و پرتو کربن در حال بهره‌برداری است.

در حال حاضر، روش های پروتون/یون درمانی به سرعت در دنیا در حال گسترش هستند و مراکز زیادی در حال درمان با این نوع مدالیته پرتو درمانی هستند. بر اساس گزارش PTCOG در سال 2021 تعداد 99 مرکز پروتون درمانی و 12 مرکز کربن درمانی در حال بهره برداری می باشند.

نظرات بسته شده است.