درباره مرکز ملی یون‌درمانی ایران:

مرکز ملی یون درمانی ایران به عنوان اولین مرکز درمان سرطان با پرتو پروتون و کربن در ایران و خاورمیانه است که مجهز به شتاب‌دهنده سینکروترون است و در زمینی به مساحت بیش از 117000 مترمربع در شهر کرج واقع شده است و شتابدهنده سینکروترون موجود در این مرکز توسط یک شرکت اتریشی (مداسترون) تأمین خواهد شد.

در اردیبهشت 96 مراسم احداث این مرکز با حضور معاون رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه ایران، وزیر بهداشت و آموزش پزشکی و هم‌چنین سفیر کشور اتریش، رئیس هیئت نظارت شرکت مداسترون و مدیر عامل شرکت مداسترون برگزار شد.

مرکز ملی یون درمانی ایران قادر خواهد بود سالانه حدود 9000 جلسه پرتودرمانی را به بیش از 1200 بیمار ارائه دهد. هم اکنون تأمین تجهیزات و ساخت این مرکز با همکاری شرکت مداسترون اتریش در حال انجام است و طی شش سال آینده به ظرفیت اسمی خود خواهد رسید. این مرکز با مجهز بودن به یک اتاق تحقیقاتی علاوه بر سه اتاق درمانی، امکان انجام تحقیقات فیزیک پزشکی و تحقیقات فیزیک کاربردی را برای پژوهشگران فراهم خواهد کرد.