درباره پرتو درمانی

پرتو درمانی نقش مهمی در درمان بیماران سرطانی ایفاد می‌کند. حدود 40 تا 50 درصد بیماران سرطانی در طول مدت درمان پرتودرمانی را به عنوان تنها روش درمان یا همراه با سایر روش‌های درمانی (از جمله شیمی‌درمانی یا جراحی) تجربه می‌کنند. روش‌های متفاوتی برای پرتودرمانی وجود دارد و بر اساس نوع، اندازه و شکل، محل و موقعیت  تومور/بافت سرطانی بهترین روش پرتودهی انتخاب می‌شود.

در پرتودرمانی انرژی (دوز) حاصل از پرتو به تومور/ بافت سرطانی منتقل می‌شوند و باعث از بین رفتن تومور/بافت سرطانی می‌شود. در پرتودرمانی هدف این است که بیشترین دوز پرتو به تومور/بافت سرطانی منتقل شود و تا آنجا که ممکن است دوز رسیده به بافت های سالم محدود شود.

 

 

نظرات بسته شده است.