معرفی مرکز

ساختمان مرکز ملی یون درمانی ایران:

طراحی ساختمان و تأسیسات مرکز توسط مهندسان ایرانی با الگو برداری از مرکز مداسترون اتریش و همکاری این شرکت انجام شده است و توسط یکی از بهترین شرکت‌های پیمانکار داخی…

مشخصات شتابدهنده مرکز ملی یون‌درمانی ایران:

شتاب‌دهنده سینکروترون موجود در مرکز یون‌درمانی ایران قابلیت پرتودهی تومورهای در عمق‌های بین 5/3 سانتی‌متر تا حدود 30 سانتی‌متر را دارد که متناسب با این بازه انرژی پروتون‌ها بین 60…

مزیت‌های مرکز ملی یون‌درمانی ایران:

– هفتین مرکز پرتودرمانی در جهان ( و اولین مرکز در خاورمیانه) که قابلیت پرتودرمانی هم با پروتون و هم با یون کربن را دارد. – دارای سه اتاق پرتودرمانی…

درباره مرکز ملی یون‌درمانی ایران:

درباره مرکز ملی یون‌درمانی ایران: مرکز ملی یون درمانی ایران به عنوان اولین مرکز درمان سرطان با پرتو پروتون و کربن در ایران و خاورمیانه است که مجهز به شتاب‌دهنده…