پرتو درمانی چیست؟

درباره پرتو درمانی

پرتو درمانی نقش مهمی در درمان بیماران سرطانی ایفاد می‌کند. حدود 40 تا 50 درصد بیماران سرطانی در طول مدت درمان پرتودرمانی را به عنوان تنها روش درمان یا همراه…

مراکز پروتون/یون درمانی در سراسر دنیا:

مراکز پروتون/یون درمانی در سراسر دنیا   مراکز پروتون/یون درمانی در جهان بین یک تا سه اتاق درمان دارند و در اکثر آن‌ها پرتودرمانی را فقط با یک نوع پرتو (یا پروتون…

شتابدهنده‌های مناسب برای مراکز پروتون/یون درمانی:

سیکلوترون، سنکروسیکلوترون و سینکروترون رایج‌ترین شتاب‌دهنده‌هایی هستند که در مراکز پروتون یا یون درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیکلوترون‌ها معمولاً فقط برای پروتون مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً انرژی خروجی…

پروتون درمانی یا یون درمانی:

در حال حاضر از بین یون‌های قابل شتابدهی در شتابدهنده‌ها از یون های مختلفی از جمله : کربن، اکسیژن و هلیوم جهت پرتودرمانی استفاده می‌کنند. رفتار و نوع اندرکنش پروتون…

پروتون/یون درمانی برای چه درمان هایی مناسب است؟

بطور کلی پذیرفته شده است که برای برخی از تومور/بافت‌های سرطانی (مانند سرطان پستان، قاعده جمجه، پروستات، مغز، نخاع، چشم، کبد، ریه و …) پروتون/یون درمانی بهترین روش پرتودرمانی است….

مزیت پروتون/یون درمانی نسبت به فوتون درمانی

پروتون/یون درمانی نسبت به فوتون درمانی دو مزیت اصلی دارد: الف: افزایش دوز رسیده به تومور/بافت سرطانی با پروتون/یون درمانی، می‌توان دوز ناحیه تومور/بافت سرطانی را افزایش داد، بدون اینکه…

پروتون/یون درمانی (هادرون درمانی)

در پروتون/یون درمانی از یک باریکه پروتون/یون برای درمان استفاده می‌شود. باریکه های پروتون/ یون بر خلاف فوتون بیشترین دوز خود را در عمق مشخصی از بدن بر جا می‌گذارند…

پرتودرمانی کلاسیک (با استفاده از پرتو فوتون)

در پرتودرمانی کلاسیک از پرتو فوتون برای درمان استفاده می‌شود. فوتون‌ها باریکه ‌هایی از تابش الکترومغناطیسی (دقیقاً مانند نور مرئی یا امواج رادیویی اما با انرژی بسیار بیشتر) هستند. با…

پروتون/یون درمانی چطور درمان می‌کند؟

در پروتون/یون درمانی از ذرات با بار مثبت استفاده می‌شود که از هسته اتم‌های سبک سرچشمه می‌گیرند و با تابش پرتوها به بدن بیمار، در عمق مشخصی از بدن بیشینه‌ی…

پروتون/یون درمانی چیست؟

پروتون/یون درمانی نوعی پرتودرمانی است که از پرتوهای پروتون/یون‌ به جای پرتوهای فوتون (اشعه ایکس) استفاده می‌کند. به صورت کلی به مجموع پروتون و یون، هادرون نیز گفته می‌شود و…

کدام پرتوها برای پرتودرمانی مناسب هستند؟

پرتودرمانی به دو روش پرتودرمانی داخلی و پرتودرمانی خارجی انجام می‌شود. در پرتودرمانی داخلی، منبع پرتو (ماده پرتوزا) را در بدن بیمار (داخل یا نزدیک تومور/بافت سرطانی) قرار می‌دهند و…