آدرس دفتر مرکزی

  ایران، تهران، شهرک غرب فاز1 ، خیابان ایران زمین، نبش کوچه یکم، پلاک 2، شرکت مهندسی بازرگانی انرژی نوین

   تلفکس: 

  0098-21-88360058

  0098-21-88369971

  آدرس ایمیل:

  info@irnitc.ir

  آدرس مرکز:

  ایران، استان البرز، کرج