از شهریورماه 1397 مراحل طراحی مرکز ملی یون درمانی ایران توسط مهندسان ایرانی با همکاری و نظارت شرکت مداسترون آغاز شد و اکنون طراحی بخش ساختمان این مرکز در حال اتمام می‌باشد. همچنین طراحی بخش صنعتی و فرآیندی این مرکز در حال انجام بوده و از پیشرفت مناسبی برخوردار است.

عملیات خاک‌برداری و مقاوم سازی گود از نیمه دوم سال 1397 آغاز شده و مراحل پایانی را می‌گذراند.