کدام پرتوها برای پرتودرمانی مناسب هستند؟

پرتودرمانی به دو روش پرتودرمانی داخلی و پرتودرمانی خارجی انجام می‌شود. در پرتودرمانی داخلی، منبع پرتو (ماده پرتوزا) را در بدن بیمار (داخل یا نزدیک تومور/بافت سرطانی) قرار می‌دهند و در اثر دوز حاصل از واپاشی ماده پرتوزا تومور/بافت سرطانی از بین می‌رود. در پرتوگیری خارجی منبع تولید پرتو خارج از بدن بیمار قرار دارد، و در طی جلسات درمان بیمار در معرض پرتو قرار می‌گیرد. پرتوهای مختلفی در روش پرتودرمانی خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل؛ پرتوگاما و فوتون (اشعه ایکس)، الکترون، پروتون و یون‌ (به طور مثال یون کربن) می‌شود. پرتوهای گاما از چشمه‌های رادیواکتیو (معمولاً کبالت-60) بدست می‌آیند، اما مولد سایر پرتوها شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند.

الکترون ها دارای عمق نفوذ پایینی هستند و برای درمان تومور/بافت‌های سرطانی داخل بدن مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در سال‌های اخیر برای پرتودرمانی پرتوهای گاما به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و مراکز پرتودرمانی با پرتو گاما به ندرت یافت می‌شود. در سال‌های اخیر برای برخی از انواع سرطان، پرتودرمانی با استفاده از پرتو پروتون و یون (در حال حاضر فقط یون کربن) نسبت به پرتو فوتون (که به آن روش پرتودرمانی کلاسیک نیز گفته می‌شود) ارجحیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *