فرآیند درمان

چه افرادی برای درمان به مرکز ملی یون‌درمانی مراجعه خواهند کرد؟

این امکان برای بیماران وجود ندارد که مستقیماً برای درمان با پروتون یا کربن به مرکز ملی یون‌درمانی ایران مراجعه کنند. ابتدا بیمار به متخصص آنکولوژی -رادیوتراپیست مراجعه می‌کند و درصورتی که متخصص آنکولوژی-رادیوتراپیست تشخیص دهد که درمان با پروتون یا یون (به عنوان تنها روش درمان یا همراه با سایر روش‌ها) مناسب است، توسط پزشک مربوطه به مرکز معرفی می‌شود و مراحل پرتودرمانی آغاز می‌شود.

چند جلسه درمانی برای هر بیمار مناسب است؟

تعداد جلسات درمانی و میزان دوز دریافتی بیمار در هر جلسه درمان به نوع، اندازه، شکل، موقعیت و محل تومور/بافت سرطانی بستگی دارد. اما بطور کلی، متوسط بین 25-30 جلسه پرتودرمانی برای هر بیمار در نظر گرفته می‌شود.

هر جلسه درمانی چقدر طول می‌کشد؟

در هر جلسه کل زمان پرتودهی که بیمار در معرض پرتوگیری قرار می‌گیرد، در حدود 2-3 دقیقه است که با توجه به به طراحی درمان زمان دقیق آن مشخص خواهد شد. اما با توجه به اینکه ممکن است تومور/بافت سرطانی از چند زاویه پرتودهی شود و با توجه به زمان لازم برای آماده‌سازی و تنظیم موقعیت بیمار نسبت به محل قرارگیری پرتو، زمان در نظر گرفته شده برای هر جلسه پرتودهی 30 دقیقه در نظر گرفته می‌شود.